Ο Νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Newrest

Κώδικας Δεοντολογίας Newrest

Ο Νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Newrest δημοσιεύτηκε στις 20/09/2023 και αποτελεί το μανιφέστο του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των θυγατρικών του. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο-οδηγό, που επαναδιατυπώνει τις αρχές της εταιρίας, επιβεβαιώνει τις αξίες της και καθορίζει ένα σαφές πλαίσιο για την άσκηση της δραστηριότητά της.

Ο Κώδικας αυτός, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εταιρικών πρακτικών και διαδικασιών, θέτοντας το πλαίσιο αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας όλων των υπαλλήλων της εταιρίας, καθώς και των προμηθευτών, πελατών και συνεργατών της. Όλοι τους ανεξαιρέτως, οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που θεσπίζονται από τον νέο κώδικα και φυσικά την διεθνή και τοπική νομοθεσία. 

Το εγχειρίδιο αυτό, αναπτύσσεται γύρω από 5 εταιρικούς πυλώνες:

  • Υποδειγματική Λειτουργία μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς και κατάχρησης κάθε μορφής εξουσίας. Η εταιρία το επιτυγχάνει αυτό προάγοντας τον θεμιτό ανταγωνισμό και επιλέγοντας προμηθευτές και συνεργάτες, με αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
  • Δεοντολογία υποστηρίζοντας και προωθώντας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων της, σεβόμενη τη διαφορετικότητα κάθε ατόμου. Παράλληλα φροντίζει να διατηρεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, όπου διαφυλάσσονται τα βασικά, θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.
  • Ευθύνη ότι όλες οι πληροφορίες που παράγονται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, είναι διαφανείς, λεπτομερείς και αξιόπιστες. Στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζει κάθε περιστατικό, το οποίο παραβιάζει την νομοθεσία ή τις αρχές του Κώδικα. Επιπροσθέτως, δείχνει σεβασμό στην ιδιωτικότητα, προστατεύοντας κάθε είδους δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα.
  • Κουλτούρα Εξυπηρέτησης Πελατών τηρώντας τα πιο απαιτητικά πρότυπα όσον αφορά την υγιεινή, την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Οι πελάτες βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας, στοχεύοντας καθημερινά στο υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης. Σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, παρέχει στους τελικούς καταναλωτές σαφείς, ολοκληρωμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες 
  • Προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από δράσεις που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Με έμφαση να δίνεται στη στήριξη των τοπικών δικτύων διανομής, συμβάλλει με κάθε μέσο στη περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας τους.

Η ενημέρωση και η συμμόρφωση γύρω από αυτές τις αρχές του Κώδικα, αποτελεί ευθύνη όλων των εργαζομένων της Newrest. Για  το λόγο αυτό η εταιρία έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενημερωτικές συναντήσεις, ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι κατανοούν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας. Στόχος του κώδικα είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και θετικού περιβάλλοντος για όλους

Κοινοποίηση

Δείτε επίσης

Γιορτή Ημέρας Ασφάλειας της Delta Airlines 2024

Γιορτή Ημέρας Ασφάλειας της Delta Airlines 2024

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου, η Delta Airlines διοργάνωσε την Ημέρα Ασφάλειας, μια εκδήλωση που συγκέντρωσε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κορυφαίους συνεργάτες όπως η Newrest Hellas.

Scroll to Top