Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Newrest

Η ΕΚΕ είναι αναπόσπαστο μέρος του Ομίλου μας και καθοδηγεί όλες τις στρατηγικές μας αποφάσεις.

Ο σεβασμός για τις αξίες μας αποτελεί μια σημαντική στρατηγική κατεύθυνση και προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων μας. Ο χάρτης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας μας είναι μόνο η αρχή και αποτελεί το πρώτο βήμα στη μακροπρόθεσμη επένδυση της Newrest στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ανακαλύψτε λεπτομερώς τις δεσμεύσεις μας μέσω της αφίσας για την ΕΚΕ ή του χάρτη μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις μας, ανατρέξτε στην ετήσια έκθεσή μας για την ΕΚΕ. Εστιάζουμε την ανάπτυξη του Ομίλου μας σε θέματα που έχουν αντίκτυπο:
  • Μείωση της σπατάλης τροφίμων
  • Βελτίωση της στρατηγικής διαχείρισης απορριμμάτων
  • Προώθηση βιώσιμης προσέγγισης αγορών
  • Μείωση των πλαστικών μιας χρήσης
  • Καθιέρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών χωρίς τη χρήση χαρτιού
  • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Ηθική προσέγγιση στις καθημερινές μας δραστηριότητες
  • Ανάπτυξη ταλέντων και διαφορετικότητας
  • Προώθηση διοικητικής καινοτομίας
Αναλαμβάνουμε δράση στους τομείς που έχουν σημασία, με την αποτελεσματικότητα αλλά και τη μετριοφροσύνη που μας χαρακτηρίζουν. Για το σκοπό αυτό, έχουμε υιοθετήσει ισχυρές και συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο, και εκτείνονται πέρα από τους ήδη φιλόδοξους επιχειρηματικούς μας στόχους.

Αφιερώστε ένα λεπτό για να μας γνωρίσετε

Scroll to Top