Καριέρα

Πρόγραμμα Αποφοίτων Της Newrest

Ο Όμιλος της Newrest υλοποίει με επιτυχία, την τελευταία πενταετία, το θεσμό του Newrest Academy, με στόχο την ανάδειξη της νέας γενιάς επαγγελματιών, εξειδικευμένων στην τροφοδοσία.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα Αποφοίτων που δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους νέους να εκπαιδευτούν σε θέσεις που τους ενδιαφέρουν και να γίνουν οι μελλοντικοί managers των τμημάτων στα οποία θα «θητεύσουν», συλλέγοντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε διάφορες χώρες του Ομίλου. Από το 2014, πάνω από το 90% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, κατέλαβαν μόνιμες θέσεις στο αντικείμενό τους και έχουν πλέον ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του Ομίλου.

Η Newrest Ελλάς συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαιδεύοντας ήδη νέους σε θέσεις «κλειδιά» στον τομέα του contract catering. Κάποιοι από αυτούς έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και έχουν αναλάβει υπεύθυνες θέσεις σε άλλες χώρες, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα.

Εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού αυτού Προγράμματος,η Newrest Ελλάς προσλαμβάνει κάθε χρόνο άτομα για τις θέσεις των trainees, ανάλογα με τις ανάγκες στελέχωσης του Ομίλου τη συγκεκριμένη περίοδο.

Scroll to Top