Οι Δεσμεύσεις Μας

1. Προς τους πελάτες μας

Όλο το προσωπικό μας εργάζεται με καθημερινό στόχο την δημιουργία σωστών και ισορροπημένων γευμάτων, γευστικών και με ποικιλία διατροφικών στοιχείων, τηρώντας, παράλληλα, κατά γράμμα, τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

 

2. Προς τους εργαζομένους

Η πολιτική της Newrest Ελλάς απέναντι στους εργαζομένους της βασίζεται σε 2 κύριους πυλώνες: στην άριστη διαχείριση του προσωπικού της και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου. Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων, ο σεβασμός στις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων αποτελούν τα βασικά σημεία της πολιτικής της.

3. Προς τους συνεργάτες και προμηθευτές μας

Οι σχέσεις της Newrest Ελλάς με τους συνεργάτες και με τους προμηθευτές της διακρίνονται από διαφάνεια και ειλικρίνεια. Αποδοκιμάζει οποιαδήποτε πρακτική δεν συνάδει με την πολιτική που ακολουθεί κατά της διαφθοράς και συμμετέχει με απόλυτα δίκαιους όρους ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς. Ακόμη και η επιλογή των προμηθευτών της γίνεται με αυστηρά κριτήρια και βάσει των προδιαγραφών που αυτοί πληρούν.

4. Προς το περιβάλλον

Έχοντας επίγνωση της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης, η Newrest Ελλάς εγγυάται το σεβασμό των θεμελιωδών περιβαλλοντικών αρχών. Συγκεκριμένα, η χρήση τοπικών και εποχικών προϊόντων, η επεξεργασία των αποβλήτων και η πολιτική ελαχιστοποίησης χρήσης χαρτιού είναι μερικοί μόνο από τους στόχους που αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις του Ομίλου.

5. Προς την κοινωνία

Η φιλοσοφία της Newrest Ελλάς για προσφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αλλά και η ευαισθητοποίησή της για τις κοινωνικά δυσμενέστερες ομάδες του πληθυσμού την καθιστούν ως μια εταιρία πρότυπο. Στηρίζει σταθερά διάφορες δράσεις που αφορούν τα παιδιά αλλά και η ίδια προσπαθεί με καμπάνιες να προωθεί και να ενημερώνει σχετικά με τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή, ειδικά στην παιδική ηλικία.

Στείλτε Μας Το Μύνημα Σας

Ας Μιλήσουμε!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας ειδικός θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση των αναγκών σας.

we love them

What Our Clients Have To Say​

Take a minute to get to know us

the people behind beyond

Scroll to Top