Πρόγραμμα Αποφοίτων της Newrest

Ο Όμιλος της Newrest σχεδίασε και υλοποίει με επιτυχία, την τελευταία πενταετία, το θεσμό του Newrest Academy με στόχο την ανάδειξη της νέας γενιάς επαγγελματιών, εξειδικευμένων στην τροφοδοσία. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα Αποφοίτων που δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους νέους να εκπαιδευτούν σε θέσεις που τους ενδιαφέρουν και να γίνουν οι μελλοντικοί managers των τμημάτων στα οποία θα «θητεύσουν», συλλέγοντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε διάφορες χώρες του Ομίλου. Από το 2014, πάνω από το 90% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, κατέλαβαν μόνιμες θέσεις στο αντικείμενό τους και έχουν πλέον ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του Ομίλου. 27 απόφοιτοι πρόκειται να προσληφθούν από τη Newrest άμεσα, με στόχο να αναδειχθούν σε μελλοντικούς managers.

Η Newrest Ελλάς συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαιδεύοντας ήδη τρεις ταλαντούχους νέους σε θέσεις «κλειδιά» στον τομέα του αεροπορικού catering. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις σε άλλες χώρες, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα.

Επιπλέον, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού αυτού Προγράμματος, η Newrest Ελλάς δεν σταματά να δίνει ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη στο ανθρώπινο δυναμικό της. Σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο έτος, η εταιρία έχει εκπαιδεύσει και τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης τρεις εργαζομένους της, σε μονάδες στην περιφέρεια και προβλέπεται να συνεχίσει το 2019 με την υλοποίηση 2 ακόμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κοινοποίηση

Δείτε επίσης

Scroll to Top