Οι πιστοποιήσεις μας

Η Newrest Ελλάς έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλες τις μονάδες της σύστημα για την διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα παραπάνω συστήματα έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Όλες οι μονάδες της Newrest Ελλάς έχουν πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005. Επιπλέον η κεντρική μονάδα της εταιρείας, στην οποία βρίσκονται και τα γραφεία της διοίκησης, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και OHSAS 18001:2007.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σε όλες τις μονάδες τροφοδοσίας αεροπορικών αερογραμμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

Τέλος, η Newrest έχει πιστοποιηθεί για την παραγωγή γευμάτων Halal στην κεντρική μονάδα της Αθήνας και στην μονάδα της Θεσσαλονίκης.

Scroll to Top