Οδηγό με Επαγγελματικό Δίπλωμα

Η NEWREST CYPRUS, με ηγετική θέση στο χώρο της τροφοδοσίας (catering), αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στην Βιομηχανική περιοχή Δρομολαξιάς:  

ΟΔΗΓΟ
(Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης)

Βασικά Καθήκοντα

  • Έλεγχος οχήματος πριν την χρήση στη βάρδια
  • Φόρτωση και εκφόρτωση εφοδίων στο αεροσκάφος  αι στην κεντρική μονάδα, σύμφωνα με τις διαδικασίες
  • Παράδοση των σχετικών εγγράφων στο πλήρωμα και λήψη των υπογεγραμμένων δελτίων παράδοσης
  • Παράδοση του οχήματος στην επόμενη βάρδια, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

 

Ικανότητες

  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Εργασία κάτω από πίεση χρόνου

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

cy.hr@newrest.eu

Scroll to Top